Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń
terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna? Dlaczego właśnie CBT ? Moje wybory.

Jest wiele rodzajów terapii- terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, systemowa, Gestalt, humanistyczno-egzystencjalna, integracyjna i wiele innych. Jeśli chce się skorzystać z usług psychoterapeuty warto trochę zapoznać się z poszczególnymi nurtami psychoterapii, gdyż metody pracy psychoterapeutów różnych szkół bardzo różnią się od siebie. Różnorodna jest także skuteczność poszczególnych terapii w odniesieniu do zaburzeń czy problemów. Nie ma jednego najlepszego nurtu psychoterapii. Ale są najskuteczniejsze programy terapii w odniesieniu do konkretnych zaburzeń czy problemów. 

CBT- na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behaviour Therapy) jest krótkoterminową formą terapii bazującą na procesie uczenia się. Podczas sesji osoba poddana terapii z pomocą terapeuty analizuje myśli, emocje, reakcje swego organizmu oraz zachowanie pojawiające się w odpowiedzi na konkretną sytuację i przeszłe doświadczenia. Choć psychoterapeuci poznawczo-behawioralni oddziałują na każdy z wymienionych obszarów, jednak szczególny nacisk kładą na rozpoznawanie, ocenę oraz zmianę myśli (aspekt poznawczy terapii) i zachowania (aspekt behawioralny terapii).

cbt-diagram

źródło: www.cbttherapist.co.uk

Co skłoniło mnie do wyboru terapii poznawczo-behawioralnej spośród wielu podejść terapeutycznych?

  • liczne badania i empirycznie dowiedziona skuteczność CBT,
  • krótkoterminowość terapii, co wiąże się z ograniczeniem jej kosztów,
  • praca nad konkretnym problemem, gdyż coraz większa ilość osób nie chce pracować całościowo nad zmianą swej osobowości, oczekuje jedynie poprawy w jednym, konkretnym problemie,
  • skupienie na teraźniejszości, co wiąże się z krótkoterminowością terapii i poczuciem adekwatności zastosowanych technik do problemów pacjentów oraz co sądzę ma wpływ na jej efektywność.

 

Rozwijając myśl, terapia poznawczo-behawioralna jest formą terapii ograniczoną w czasie i zorientowaną na rozwiązanie konkretnego problemu. CBT jest więc terapią krótkoterminową (trwa od 6 tygodni do roku), w odróżnieniu do wielu terapii (np. psychodynamicznych), których celem jest  zmiana osobowości, co wymaga wieloletniej pracy nad sobą.

W CBT praca terapeutyczna skupia się głównie na teraźniejszości. Podczas sesji terapeutycznych analizowane są aktualne sytuacje z życia pacjentów. Pacjent wspólnie z terapeutą analizuje swoje myśli, emocje, zachowania i reakcje swojego organizmu w odpowiedzi na daną sytuację i przeszłe doświadczenia. Te wymienione sfery życia wzajemnie na siebie oddziałują. Oznacza to, że wprowadzenie zmian w jednej z nich zwrotnie będzie wpływać na pozostałe. Także poprzez wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie myślenia,  spostrzegania rzeczywistości można osiągnąć zmiany również w sferze emocji, reakcjach swego organizmu i zachowaniu.

Terapeuci pracujący w tej modalności pracują zgodnie z protokołami leczenia poszczególnych zaburzeń czy problemów, których skuteczność dowiedziono empirycznie. Oznacza to, że terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Świadczą o tym badania naukowe oraz zalecenia NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Wielka Brytania) oraz APA (American Psychological Association, USA) dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych. Terapia poznawczo-behawioralna jest zalecaną terapią pierwszego wyboru w wielu zaburzeniach, tj. depresja, różnego rodzaju fobie, zaburzenie lękowe uogólnione, lęk paniczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, bulimia. Dzięki ogromnej liczbie wypracowanych technik terapeutycznych znajduje również zastosowanie w pracy z codziennymi problemami i w ramach tzw. rozwoju osobistego, a także w terapii par i rodzin.

Osobom zainteresowanym polecam artykuł dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na temat CBT oraz jej skuteczności.

O CBT możesz również przeczytać na stronie www.

Napisz do mnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *