Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

Psycholog | Psychoterapeuta

Nazywam się Katarzyna Matuszak-Prymas. Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna). Dalej kształciłam się podyplomowo w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierunkiem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej. Przedmiotem moich zainteresowań jest nie tylko psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT), ale także terapia schematu. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę w zakresie powyższych terapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej należącego do The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Obecnie przyjmuję w gabinecie znajdującym się w Poznaniu (Wilda, Świerczewo). [Dane kontaktowe]
W ramach NFZ przyjmuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Zapraszam do skorzystania z moich usług mieszańców Poznania i okolic (Luboń, Komorniki, Wiry itd).

Specjalizacja

Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii stresu, zaburzeń lękowych, depresji, bezsenności oraz w pracy nad osobowością (zaburzenia osobowości, rozwój osobisty np. niska samoocena, perfekcjonizm, nadmierna potrzeba kontroli).

Katarzyna Matuszak-Prymas O mnie pop

Kwalifikacje

Oprócz studiów psychologicznych, ukończyłam szereg kursów i szkoleń.

Moje kwalifikacje

Zapraszam do gabinetu osoby borykające się z poniższymi problemami:

nieradzenie sobie ze stresem

nieustanne odczuwanie lęku:

 • lęk przed zwierzętami, warunkami atmosferycznymi (np. burzą), jazdą różnego rodzaju środkami komunikacji i innymi,
 • lęk przed publicznymi wystąpieniami czy przebywaniem w nowej grupie,
 • lęk przed zamkniętymi lub otwartym przestrzeniami (np. jazda windą),
 • lęk przed nieuzyskaniem pomocy w sytuacji zagrożenia,
 • lęk wszechogarniający, bliżej niezdefiniowany,
 • napady nagłego i silnego lęku, którym towarzyszy obawa o utratę przytomności lub śmierć,
 • lęk, który pojawił się na skutek tragicznego wydarzenia (np. wypadek samochodowy, napad),
 • lęk, który zmusza do wykonywania jakiejś czynności lub unikania czegoś (np. lęk przed zabrudzeniem zmuszający do ciągłego mycia się, lęk o bezpieczeństwo najbliższych zmuszający do ciągłego sprawdzania),

chęć poszerzenia samoświadomości i praca nad sobą, w tym praca nad:

 • niską samooceną,
 • nadmierną samokrytyką,
 • obawami o brak akceptacji ze strony innych,
 • brakiem wytrwałości w osiąganiu swych celów,
 • nadmiernym zamartwianiem się,
 • przymusem perfekcjonizmu
 • oraz innymi problemami natury wewnętrznej.

 bezsenność

 nieradzenie sobie ze swoimi emocjami ( np. lękiem, smutkiem, złością, żalem),

depresja- ciągłe odczucie zmęczenia i braku energii połączone z tendencją do smutku, samooskarżania się, poczucia własnej bezwartościowości oraz braku zainteresowania codziennymi zajęciami i czynnościami, które dawnej sprawiały radość,

zaburzenia odżywiania- unikanie spożywania posiłków i notoryczne spostrzeganie siebie jako osoby zbyt grubej, napadowe objadanie się,

ADHD- problemy z koncentracją uwagi i/lub nadpobudliwością,

problemy w komunikacji i brak asertywności (umiejętność wyrażania własnego zdania, potrzeb i emocji, w tym kulturalnego odmawiania)

problemy w relacjach z innymi ludźmi,


 

Etyka psychologa oraz psychoterapeuty

Jako psycholog oraz psychoterapeuta jestem zobowiązana do przestrzegania kodeksu etycznego tych zawodów, w tym zasady poufności. Oznacza to, że informacje udzielane w ramach relacji terapeutycznej są objęte tajemnicą zawodową. Bez Państwa zgody nie mam prawa nikomu udostępniać informacji uzyskanych w trakcie spotkania, ani nawet informować o tym, że takie spotkanie odbyło się. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której osoba wymagająca pomocy na skutek choroby psychicznej stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innej osoby. Sytuacja taka jednak rzadko ma miejsce.
Szczegółowe informacje na temat kodeksu etycznego zawodu psychologa oraz psychoterapeuty można uzyskać na poniższych stronach:

Napisz do mnie