Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

Samopoznanie i rozwój osobisty

Samopoznanie i rozwój osobisty (samorozwój) są sposobem na poszerzenie samoświadomości, poznanie własnych preferencji, mocnych i słabych stron. Umożliwia to wytyczenie sobie życiowych celów i dążenie do ich realizacji.

old-thinking-fullwidth

Nierzadko wymaga to również pracy nad pewnymi umiejętnościami, których nie posiadamy. Mogą nimi być problemy z regulacją silnych emocji (np. złości czy smutku), brak wiary w siebie i swoje możliwości przejawiający się niską samooceną, nadmierną samokrytyką i obawami o akceptację ze strony innych. Problem może stanowić również nadmierne zamartwianie się, które uniemożliwia skupienie się na tu i teraz, a powoduje, że błądzimy myślami w mniej czy bardziej prawdopodobnych scenariuszach przyszłych wydarzeń, co zwykle jest mało produktywne. Może być to również brak wytrwałości w osiąganiu swych celów lub przymus perfekcjonizmu, który nakazuje nam nadmierne skupienie na szczegółach, przez co poświęcamy zbyt wiele czasu na nieistotne detale oraz tracimy z pola widzenia ogólny ogląd sprawy i nasz ostateczny cel.

Rozwój osobisty

Umiejętności czy problemy, nad którymi pracuje się w tracie sesji są bardzo zróżnicowane, gdyż każdy z nas jest inny. Niemniej każdy z nas, pracujący nad samorozwojem ma przed sobą kilka zadań:

znalezienie odpowiedzi na pytania:
Kim jestem?
Co jest dla mnie w życiu ważne?
Co przynosi mi satysfakcję?

stworzenie listy krótko- i długoterminowych celów

znalezienie sposobów, by te cele osiągnąć

praca nad swoimi słabościami lub ich akceptacja

Samorozwój pomaga w osiągnięciu dojrzałości naszej osobowości. Jest to długotrwały proces pracy nad sobą i wymaga dużego zaangażowania z naszej strony. Efekt, jakim jest satysfakcjonujące nas życie, jest jednak wart poświęconego czasu i zaangażowania.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz