Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

1450442945_schema-therapy

Czym jest terapia schematu?

Terapia schematu jest podejściem integracyjnym. Łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, teorii relacji z obiektem oraz terapii Gestalt i terapii skoncentrowanej na doświadczeniu.

Terapia stawia sobie za cel pomoc pacjentom w zrozumieniu ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i nauczeniu ich, jak można zaspokoić je w sposób adaptacyjny. Wymaga to od pacjentów zmiany długotrwałych wzorców poznawczych (sposobu myślenia), emocjonalnych (przeżywanych emocji i nastrojów), relacyjnych (relacji z innymi ludźmi, szczególnie bliskimi) i behawioralnych (zmian zachowania).

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 60 min. Czas trwania terapii jest zależny od problemu.

Terapia schematu - zastosowanie

Terapia schematu ma głównie zastosowanie w pracy nad osobowością, zarówno w ramach rozwoju osobistego, jak i w leczeniu zaburzeń osobowości, w odniesieniu do których ma bardzo wysoką skuteczność (81,4%-95,7%) w porównaniu do innych terapii (51,2%-57,5%) (za: Bamalis i in., 2014).

Stosuje się ją również do terapii niektórych zaburzeń z tzw. osi I, tj. zaburzenia lękowe czy depresja oraz do terapii par i rodzin.

5229340

Napisz do mnie