Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

Depresja i leczenie depresji

Depresja (zwana kiedyś melancholią) to obecnie bardzo powszechne zaburzenie w krajach wysokorozwiniętych. Coraz więcej pojawia się dowodów na potwierdzenie przypuszczenia, iż nastała era melancholii. Uważa się, że jest to choroba uwarunkowana głównie niepomyślnymi wydarzeniami życiowymi, lecz obiektywnie rzecz biorąc nigdy nie żyliśmy w bardziej sprzyjających czasach (dobrobyt materialny, dostęp do rozrywki i edukacji, niskie zagrożenie konfliktem zbrojnym). Co więcej, paradoksalnie depresja często dotyka młodych ludzi, którym nieźle się powodzi. Jak to wytłumaczyć?

Otóż, Aaron Beck, jeden z twórców terapii poznawczej, zauważył, że na pojawienie się depresji nie tyle mają wpływ same niepomyślne wydarzenia, co bardziej to, jak my je spostrzegamy i co o nich myślimy. Odkrycie to zapoczątkowało nowy nurt w psychoterapii, którego efektem jest najskuteczniejsza terapia zaburzeń depresyjnych - terapia poznawczo-behawioralna.

635958432169798639-1581737784_depression111115

Depresja - terapia

  • Diagnoza
  • Psychoedukacja na temat depresji

Rozpoznawanie i ocena objawów depresji
Omówienie poznawczych aspektów depresji
Omówienie leczenia depresji

  • Planowanie aktywności
  • Restrukturyzacja poznawcza, czyli zmiana struktur poznawczych
  • Praca nad poprawą relacji z innymi
  • Mindfulness

Szerzej o leczeniu depresji na blogu.

Blog

 melancholia

Melancholia

Czy widzieliście film „Melancholia” Larsa von Triera? Dla niektórych to katastroficzny film o pięknym końcu świata... Dla mnie to najbardziej przejmujący film o ciężkiej postaci depresji, jaki kiedykolwiek oglądałam.

Czytaj całość

Depresja - objawy

Depresja, choć klasyfikowana jest do zaburzeń nastroju, posiada bardzo szerokie spektrum objawów, nie tylko dotyczących nastroju, ale również myślenia, motywacji oraz objawów fizycznych.

1. Zaburzenia nastroju:

Dominującymi emocjami są smutek i poczucie winy, często pojawia się również niepokój. Nastrój zależny jest od pory dnia. Rano jest najgorszy, a w ciągu dnia nieco poprawia się. Cechą charakterystyczną depresji jest również brak gratyfikacji i czerpania radości z życia. Czynność, które dawniej cieszył, tj. praca, rozrywka, życie rodzinne i towarzyskie, stają się nudne. Ostatecznie, nawet funkcje biologiczne dające przyjemność, jak jedzenie czy seks, przestają sprawiać radość.

2. Zaburzenia poznawcze:

Wśród zaburzeń myślenia dominuje niekorzystny obraz samego siebie i negatywne nastawienie do przyszłości wraz z poczuciem beznadziejności (np. „Cokolwiek zrobię skazane jest na niepowodzenie”). Osoby cierpiące na depresje uważają się za kogoś gorszego, nieodpowiedniego lub niekompetentnego. Mają niskie poczucie własnej wartości i oskarżają się, czują się winni, że spowodowali kłopoty, które na nich spadają. Pojawić się mogą również spowolnienie toku myślenia, osłabienie zdolności zapamiętywania i odtwarzania materiału. Chorzy ujawniają też myśli samobójcze i podejmują próby samobójcze.

3. Zaburzenia motywacji:

Przejawiają się zwykle problemami ze wstaniem rano z łóżka, chodzeniem do pracy, uczeniem się czy nawet udziałem w spotkaniach towarzyskich i innych rozrywkach. Osoby cierpiące na depresje sprawiają wrażenie pozbawionych energii i żywotności, a każda aktywność wyczerpuje ich niewielkie możliwości fizyczne. Czasem podjęcie jakiejkolwiek decyzji staje się dla osoby depresyjnej przytłaczające i przerażające. Unikają również kontaktów z innymi ludźmi, wycofują się z ról rodzinnych i społecznych. W silnych stanach depresyjnych może dojść do spowolnienia psychoruchowego, w których pacjent chodzi i mówi ekstremalnie wolno.

4. Objawy fizyczne:

Do tego typu objawów należą: utrata apetytu prowadząca często do spadku wagi, zaburzenia snu oraz utrata zainteresowania seksem. Pojawiać się mogą również różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, tj. bóle głowy, napięcia w okolicy karku i potylicy, suchość w jamie ustnej, zaparcia.

Różne postacie depresji

Depresja może występować pod różnymi postaciami. Może przyjąć postać pojedynczego epizodu depresji o różnym nasileniu- łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim. Może wystąpić również pod postacią zaburzenia depresyjnego nawracającego (tzw. wielka depresja), gdy wystąpią przynajmniej dwa epizody choroby.

Łagodną, choć przewlekłą postacią depresji jest dystymia. U osób cierpiących na dystymię przez większość czasu (miesiące, lata) dominuje uczucie zmęczenia i przygnębienia, wszystkie czynności wykonują z dużym wysiłkiem lub brakiem zadowolenia. Nie są w stanie wywiązywać się z codziennych obowiązków, są zniechęcone i cierpią na zaburzenia snu.
Inną postacią depresji są sezonowo zależne postaci depresji. Pojawiają się one okresowo, najczęściej jesienią i zimą i przemijają z nadchodzącą wiosną. Osoby z tą postacią depresji skarżą się najczęściej na przygnębienie i obniżenie napędu, wzmożony apetyt i większe zapotrzebowanie na sen, który nie przynosi oczekiwanego wypoczynku.

Charakterystyczne są również różnego rodzaju stany depresyjne lub depresyjnopodobne u kobiet związane ze spadkiem poziomu estrogenu. Spadek tego hormonu następuje na krótko przed menstruacją, po urodzeniu dziecka i w okresie menopauzy. Stany depresyjne następujące w efekcie nagłego spadku hormonów po poradzie przyjmują poniższą postać:

- poporodowe przygnębienie- stan obniżonego nastroju, któremu towarzysz przekonanie o własnej bezradności i bezsilności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Po kilku dniach, gdy dochodzi do wyrównania poziomów estrogenu i progesteronu, następuje poprawa samopoczucia i możliwość cieszenia się macierzyństwem.

- depresja poporodowa- występuje w postaci pojedynczego epizodu lub nawracającego zaburzenia depresyjnego. W przebiegu zaburzenia pojawia się całe spektrum objawów z czterech grup- zaburzeń nastroju, myślenia, motywacji i objawów fizycznych. Na tą formę depresji zapada 10-15% kobiet, zwykle cierpiących już na to schorzenie przed porodem.

- psychotyczna depresja poporodowa- zaburzeniom nastroju towarzyszą urojenia i halucynacje na temat dziecka (np. urojenia, że dziecko jest demonem).

Najskuteczniejszą terapią depresji jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Skontaktuj się