Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

 

negative thinking will never make your life positive - inspirational handwriting on a napkin with a cup of coffee

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behaviour Therapy) jest krótkoterminową formą terapii bazującą na procesie uczenia się. Zwykle trwa od 6 tygodni do roku w zależności od złożoności problemu. Spotkania zajmują od 50 min do 90 min w zależności od problemu i odbywają się zwykle raz w tygodniu.
CBT jest podejściem integracyjnym, wykorzystującym różnorodne techniki terapeutyczne, tj. techniki poznawcze, behawioralne, relaksacyjne, mindfulness, biofeedback.

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Świadczą o tym badania naukowe oraz zalecenia NICE (National Institute for Health and Care Excellence) oraz APA (American Psychological Association) dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych. Terapia poznawczo-behawioralna jest zalecaną terapią pierwszego wyboru w wielu zaburzeniach, tj. depresja, różnego rodzaju fobie, zaburzenie lękowe uogólnione, lęk paniczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, bulimia.
Dzięki ogromnej liczbie wypracowanych technik terapeutycznych znajduje również zastosowanie w pracy z codziennymi problemami i w ramach tzw. rozwoju osobistego (np. niska samoocena, brak wytrwałości w osiąganiu celów) czy coachingu (np. zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów), a także w terapii par i rodzin.

16631096-abstract-word-cloud-for-cognitive-behavioral-therapy-with-related-tags-and-terms

 

Psycholog Psychoterapeuta Blog

 cbt-diagram

Terapia poznawczo-behawioralna? Dlaczego właśnie CBT ? Moje wybory.

Jest wiele rodzajów terapii.  Nie ma jednego najlepszego nurtu psychoterapii. Ale są najskuteczniejsze programy terapii w odniesieniu do konkretnych zaburzeń czy problemów.

Czytaj całość

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Aby zrozumieć przyczyny problemów pacjenta, terapeuci poznawczo-behawioralni analizują jego myśli, emocje, zachowania, reakcje organizmu oraz otoczenie. Te pięć wymienionych sfer życia stanowi całość i wszystkie wzajemnie na siebie oddziałują. Oznacza to, że wprowadzenie zmian w jednej z nich zwrotnie będzie wpływać na pozostałe. Terapeuci poznawczo-behawioralni oddziałują na każdy z tych aspektów, jednak szczególny nacisk kładą na rozpoznawanie, ocenę oraz zmianę myśli (aspekt poznawczy terapii) i zachowania (aspekt behawioralny terapii). Podkreślenie znaczenia myśli nie oznacza, że zdaniem terapeutów to one są źródłem wszelkich problemów. Jednak myśli odgrywają istotną rolę w podtrzymywaniu dysfunkcjonalnych emocji i zachowań niezależnie od ich źródła. Przykładowo kobieta może wpaść w depresję na skutek straty bliskiej osoby oraz genetycznej predyspozycji do tego zaburzenia. Nawet jeśli rozumie się jej depresję jako uwarunkowaną przez zewnętrzne okoliczności i biologiczne predyspozycje, skupienie się na aspekcie poznawczym (myślach) będzie bardzo ważnym aspektem terapii. Myśli stanowią czynnik podtrzymujący różnego rodzaju zaburzenia czy problemy. Z każdym stanem emocjonalnym, niezależnie od przyczyn, łączą się charakterystyczne wzorce myślenia. W lęku dominują myśli o zagrożeniu i własnej bezbronności, w smutku (dominujący w depresji)- uczucie beznadziejności, samokrytyka i negatywny stosunek do życia, w złości- myśli o niesprawiedliwości i pogwałceniu zasad. Poprawa stanu pacjenta zostanie zahamowana, jeśli te myśli nie zostaną rozpoznane i zweryfikowane.

Podsumowując, terapeuci poznawczo-behawioralni uczą pacjentów identyfikować i zmieniać dysfunkcjonalne wzorce myślenia, aby mogły nastąpić zmiany w emocjach, zachowaniu czy reakcjach fizjologicznych organizmu. Zmiany w sposobie myślenia często pomagają pacjentom wprowadzić zmiany w ich codziennym otoczeniu. Bardzo często stosuje się również techniki behawioralne, które bezpośrednio koncentrują się na zmianie sposobów zachowania. Oznacza to, że dotychczasowe, dysfunkcjonalne, nieefektywne wzorce zachowania zostają zastąpione nowymi, funkcjonalnymi.

Napisz do mnie