Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

ADHD i problemy z koncentracją uwagi

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (zespół hiperkinetyczny). Wyróżnia się trzy podstawowe grupy objawów- nadmierna aktywność ruchowa zwana nadruchliwością, nadmierna impulsywność oraz zaburzenia uwagi. Choć jest to zaburzenie kojarzone z okresem dzieciństwa, objawy przetrwałego ADHD utrzymują się u 2/3 dorosłych na poziomie upośledzającym funkcjonowanie.

Częstość występowania zespołu hiperkinetycznego u dorosłych waha się od 2% do 5%
(Kessler, 2006).

Closeup sad young man with worried stressed face expression and brain melting into lines question marks. Obsessive compulsive, adhd, anxiety disorders

Typowe objawy ADHD u dorosłych

związane z nadruchliwością:

 • zniecierpliwienie;
 • ciągłe lub częste uczucie wewnętrznego niepokoju- poczucie, że chciałby się być już w innym miejscu;
 • wiercenie się;
 • nadmierna gadatliwość;
 • mała efektywność pracy, pomimo pozostawania ciągle aktywnym;
 • preferowanie zajęć wymagających aktywności fizycznej;

związane z impulsywnością:

 • nadużywanie nikotyny i alkoholu;
 • nadużywanie środków psychoaktywnych lub uzależnienie;
 • zbyt szybka jazda samochodem;
 • częste wypadki samochodowe;
 • nagłe i łatwe wybuchy gniewu;
 • impulsywna zmiana pracy;
 • przeszkadzanie innym;
 • impulsywne wydatki- trudności w zarządzaniu pieniędzmi;
 • częste romansowanie;

związane z zaburzeniami koncentracji uwagi:

 • trudności z wysłuchaniem do końca podawanych instrukcji;
 • niekończenie rutynowych zadań lub tzw. „papierkowej roboty”;
 • poczucie „przygniecenia” dużymi projektami;
 • nieprzestrzeganie terminów;
 • wyraźna dezorganizacja, szczególnie połączona z bardo słabym zarządzaniem czasem;
 • zapominanie o różnych codziennych zobowiązaniach;
 • spóźnianie się na spotkania;
 • opóźnienie reakcji i odkładnie na potem;
 • trudności z podejmowaniem decyzji i rozpoczynaniem zadań.

Typy ADHD

W przeszłości oprócz ADHD diagnozowano odrębne zaburzenie ADD (attention deficit disorder) w przypadku występowania samych problemów z koncentracją uwagi. Obecnie wyróżnia się trzy podtypy ADHD:
z przewagą zaburzeń uwagi (20-30%)
z przewagą nadruchliwości i impulsywności (<15%)
mieszany (50-75%)

Napisz