Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

Fobie specyficzne

Spinnenangst - Arachnophobie

Fobia jest to stała reakcja strachu nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia, w efekcie której unika się sytuacji fobicznych. Reakcja ta może bardzo przeszkadzać w życiu. Przykładem fobii specyficznej może być fobia przed kotami. Osoba cierpiąca na to zaburzenie nie może przebywać w tym samym pomieszczeniu co kot z powodu ogromnego strachu. Zdarzają się przypadki, w których strach jest tak silny, że osoby cierpiące na fobie nie chcą wychodzić z domu z obawy przed napotkaniem fobicznego obiektu (w tym przypadku kota). Wielokrotne zapewnienia, że domowe koty nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi nie odnoszą żadnych efektów.

Fobie specyficzne - rodzaje

Wyróżniamy pięć klas fobii specyficznych:
fobie przed zwierzętami- najczęściej: kotami, psami, ptakami, szczurami, wężami, owadami;
fobie przed środowiskiem naturalnym- najczęściej: brudem, burzą, wysokością, ciemnością, wiatrem, wodą, prądem;
fobie sytuacyjne- najczęściej: podróże samolotem, mosty, publiczne środki transportu, tunele, zamknięte pomieszczenia, windy;
fobie przed krwią, zastrzykiem i zranieniem;inne fobie- najczęściej: przed zarażeniem się chorobą, śmiercią, udławieniem się, zwymiotowaniem.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz