Psycholog Psychoterapeuta Psychoterapia Poznań Luboń

Kwalifikacje

Ukończone szkoły:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Psychologia kliniczna
Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Wykaz szkoleń z zakresu psychoterapii, w których uczestniczyłam.

Dotyczące psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej
Techniki poznawcze
Techniki behawioralne
Techniki relaksacyjne
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
Terapia poznawczo-behawioralna borderline
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych
Terapia poznawcza zaburzeń lękowych
Terapia poznawcza zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego
Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych
Terapia poznawczo-behawioralna ADHD u dorosłych
Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii
Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin

Dotyczące terapii schematu:

Wprowadzenie do terapii schematu
Techniki modyfikacji schematów poznawczych

Ponadto regularnie biorę udział w konferencjach i seminariach. Na bieżąco poszerzam wiedzę i poddaję się superwizji.

 

Napisz do mnie